VvE-administrateur

 

 

 

 

 

Als professionele administrateur voeren wij ook VvE administratie's

Wat doen wij voor uw Vereniging van Eigenaren:

Administratief beheer

  • Voeren van een (maandelijks) geautomatiseerde administratie.

  • Verstrekken van gegevens betreffende de VvE aan de leden.

  • Beheren van de geldmiddelen van de VvE en het administreren van de betreffende bankrekening.

  • Beheren en administreren van het reservefonds.

  • Incasseren en administreren van de bijdragen, zowel periodieke als eenmalige, bij voorkeur door middel van automatische incasso.

  • Debiteuren beheer, aanmaningen, incasso indien noodzakelijk. (Opstellen incasso procedure i.o.m. bestuur VvE)

  • Controleren, administreren en betalen van facturen.

  • Verstrekken van relevante gegevens bij eigenaarsoverdracht van een appartementsrecht aan koper, verkoper, makelaar, notaris en bestuur.

  • Aanleggen van een register van eigenaren en dit actueel houden.

  • Opstellen van de financiële jaarstukken, de begroting en voorstellen voor de periodieke VvE bijdragen.


En wel tegen de volgende tarieven - per appartement - per maand excl.BTW :

0 t/m 50 appartementen 12,50 euro:
51 t/m 100 appartementen 10,00 euro
101 t/m 150 > appartementen 7,50 euro


Let wel in het 1e jaar - start kosten opzetten en invoeren (overname) van de VvE administratie/leden-gegevens en archief : 10% van de totale jaarfee met een minimum van 150,-- euro excl.BTW.

 

 

 


 

© Administratie-invoeren.nl 2015